MARXLENINJOSIP BROZ TITOMAREK LENARDIČ
   Glas ljudstva, Volksstimme, Signal, Libro, FRONTA    |    P.P. 109    |    4240 Radovljica    |    SMS TELEFON 068 628 830    |    diplomacy.secretariat@siol.net    |     Demokratična ljudska zveza


  Fronta, enotno združenje vseh državljanov in njihovih političnih opcij


  AZL - Ateistično združenje Ljubljana


  Maršal tovariš Josip Broz Tito


  Lenin


  Maršal Stalin


  Karl Marx


  Edvard Kardelj
- Kardeljev Naprej! Ljubljana


  Togliatti


  Dr. Marek Lenardič
- generalni sekretar KP in Fronte


  AVNOJ


  Komunistična morala


  COBISS - bibliografija Slovenije
- glej Dr. Marek Lenardič)


  Izjave Triumf

  ZVEZDA ISSN 1581-6184

  SKS - slovenski komunistični sindikat

  SG - slovensko gibanje za človeške pravice

  ZČP - združenje za človekove pravice Ljubljana

  HRZČP

  FOTOGALERIJA


Dr. Marek LENARDIČ
      


V pripravi je delo Politične stranke, politične grupe pritiska, interesne skupine, lobiji in drugi politični organizmi v buržoaznem sistemu (v slovenskem in nemškem jeziku ter prevodi v srbohrvaški in hrvaškosrbski jezik).

Drugo delo, ki bo sledilo grupam pritiska, je življenjepis Dr. Mareka Lenardiča, prva knjiga Curriculum vitae, ki vsebuje originalna pisma podpore Dr. Lenardiču s strani mednarodnih organizacij, strokovnih oz. znanstvenih inštitucij, voditeljev različnih znanstvenih časopisov na nemškem govornem področju, kjer je Dr. Lenardič objavljal, podpornikov Dr. Lenardiča, med njimi Dr. Bruno Kreisky, kancler zvezne vlade Dunaj ter komunističnih partij, ministrov, nekaterih voditeljev držav, predsednikov republik in prijateljev tovariša Tita - norveškega kralja, belgijskega kralja, itd. ter fotografije iz različnih zborovanj družbenega oz. znanstvenega področja v svetu, itd.

Sledila bo objava vseh petih glavnih del Dr. Lenardiča.
   
spletna stran by PovejKdo