MARXLENINJOSIP BROZ TITOMAREK LENARDIČ
   Glas ljudstva, Volksstimme, Signal, Libro, FRONTA    |    P.P. 109    |    4240 Radovljica    |    SMS TELEFON 068 628 830    |    diplomacy.secretariat@siol.net    |     Demokratična ljudska zveza


  Fronta, enotno združenje vseh državljanov in njihovih političnih opcij


  AZL - Ateistično združenje Ljubljana


  Maršal tovariš Josip Broz Tito


  Lenin


  Maršal Stalin


  Karl Marx


  Edvard Kardelj
- Kardeljev Naprej! Ljubljana


  Togliatti


  Dr. Marek Lenardič
- generalni sekretar KP in Fronte


  AVNOJ


  Komunistična morala


  COBISS - bibliografija Slovenije
- glej Dr. Marek Lenardič)


  Izjave Triumf

  ZVEZDA ISSN 1581-6184

  SKS - slovenski komunistični sindikat

  SG - slovensko gibanje za človeške pravice

  ZČP - združenje za človekove pravice Ljubljana

  HRZČP

  FOTOGALERIJAMaršal tovariš
Josip Broz Tito
      Genialni voditelj vseh južnoevropskih oz. balkanskih narodov, komunističnih partij na ozemlju jugoslovanskih republik tovariš Maršal Josip Broz TITO je povedel prebivalstvo in narodne mase k zmagi, ljudstvo je prav tako prevzelo vlado, zemljo, promet, obrate in banke, ki so prešle v last naroda in so bile iz privatne lastnine nacionalizirane in spremenjene v družbeno lastnino.

Poleg bratstva in enotnosti je zgradil na desettisoče podjetij ter izvedel orjaško delo v korist prebivalstva.

Tudi z njegovim imenom so povezane vse najvažnejše pridobitve vseh narodov in republik.

KPSNOVO

   
spletna stran by PovejKdo