MARXLENINJOSIP BROZ TITOMAREK LENARDIČ
   Glas ljudstva, Volksstimme, Signal, Libro, FRONTA    |    P.P. 109    |    4240 Radovljica    |    SMS TELEFON 068 628 830    |    diplomacy.secretariat@siol.net    |     Demokratična ljudska zveza


  Fronta, enotno združenje vseh državljanov in njihovih političnih opcij


  AZL - Ateistično združenje Ljubljana


  Maršal tovariš Josip Broz Tito


  Sto državnikov


  Lenin


  Maršal Stalin


  Karl Marx


  Edvard Kardelj
- Kardeljev Naprej! Ljubljana


  Togliatti


  Dr. Marek Lenardič
- generalni sekretar KP in Fronte


  AVNOJ


  Komunistična morala


  COBISS - bibliografija Slovenije
- glej Dr. Marek Lenardič)


  Izjave Triumf

  ZVEZDA ISSN 1581-6184

  SKS - slovenski komunistični sindikat

  SG - slovensko gibanje za človeške pravice

  ZČP - združenje za človekove pravice Ljubljana

  HRZČP

  FOTOGALERIJA


      
Komunistična morala


Kakor gre pri komunistični morali v prvi vrsti za zmanjševanje vseh bolečin človeka, pa bodo ozke ali malomeščanske teorije z ozkimi pravicami do hrane in obleke, nujno doživele buržoazno razočaranje. Kajti najširše demokratične pravice do delovnega mesta, stanovanja, časti, resnice, pravice, informacije, gradnje tovarn, stanovanj, pa tudi solidarnost bodo odločno prevladale, tako kot bo prevladal boj za revolucijo proti manipulacijam, za soodločanje, soodgovornost, sogovorjenje in sodelovanje ter nastopanje proti veleposestniški in divje privatizacijski mentaliteti buržoazne ozke morale.


Dr. Marek Lenardič


   
spletna stran by PovejKdo