MARXLENINJOSIP BROZ TITOMAREK LENARDIČ
   Glas ljudstva, Volksstimme, Signal, Libro, FRONTA    |    P.P. 109    |    4240 Radovljica    |    SMS TELEFON 068 628 830    |    diplomacy.secretariat@siol.net    |     Demokratična ljudska zveza


  Fronta, enotno združenje vseh državljanov in njihovih političnih opcij


  AZL - Ateistično združenje Ljubljana


  Maršal tovariš Josip Broz Tito


  Lenin


  Maršal Stalin


  Karl Marx


  Edvard Kardelj
- Kardeljev Naprej! Ljubljana


  Togliatti


  Dr. Marek Lenardič
- generalni sekretar KP in Fronte


  AVNOJ


  Komunistična morala


  COBISS - bibliografija Slovenije
- glej Dr. Marek Lenardič)


  Izjave Triumf

  ZVEZDA ISSN 1581-6184

  SKS - slovenski komunistični sindikat

  SG - slovensko gibanje za človeške pravice

  ZČP - združenje za človekove pravice Ljubljana

  HRZČP

  FOTOGALERIJAKomite Lenin       Genialni voditelj oziroma eden največjih genijev človeštva, ustanovitelj prve socialistične države na svetu ter ustanovitelj komunistične partije in boljševikov, je vodil neizprosno borbo proti vsem izkoriščevalcem delavskega razreda oziroma sovražnikom komunistične revolucije.

V največjem prevratu so vlado prevzeli Sovjeti, zemlja, tovarne, promet, obrati in banke pa so prešli v last vseh narodnih mas.

Lenin je genialno pokazal, kako se popravi kapitalistična eksplotacija in preobrazi narodno gospodarstvo.

KPSNOVO

   
spletna stran by PovejKdo