MARXLENINJOSIP BROZ TITOMAREK LENARDIČ
   Glas ljudstva, Volksstimme, Signal, Komunistični sindikat, Human Rights, Narodni dan    |    Signal, P.P. 109    |    4240 Radovljica    |    SMS TELEFON 068 182 916    |    centerdiplomat@siol.net    |   Fronta - enotno združenje vseh državljanov Slovenije,
Human Rights Slovenian Movement združenje Ljubljana
Komunistični sindikat Slovenije
Svetovna organizacija za široko demokracijo
SIGNAL centralna organizacija sindikat Ljubljana,
IBAN: SI56 6100 0002 6969 548
SIGNAL, P.P. 109, 4240 Radovljica (za redne poštne pošiljke)
Glavni elektronski naslov: e-mail: centerdiplomat@siol.net
dodatni e-mail: fronta@siol.net
tel. za SMS: 068 182 916
Dialog v pisarniškem prostoru po predhodnem dogovoru na e-naslov: centerdiplomat@siol.net
www.oberkrainer-abend.at
www.communistpartyslovenia.si
Glas ljudstva glasilo ISSN 2591-0396
Volksstimme glasilo ISSN 2630-1768SIGNAL LIBRO sporoča, da se v zvezi s projektnimi edicijami zainteresirani obrnejo na e-mail centerdiplomat@siol.net.
To pa so: Zlata knjiga - knjiga resnice
Tajna nevidna fronta
Tajinstvena nevidna fronta
Skrivnosti nevidne fronte
Nevidna fronta, spioni, odpor
Triumf odpora
Glas ljudstva
Tajna stvar nevidna fronta
Rdeči orkester in nevidna fronta Markus Wolf, master spy Berlin
Kreisky, občudovanja vredna veličina
Odpor nevidna fronta
Načela
Happy Days in SFRY Slovenia - srečni dnevi v socializmu
Happy Days in DDR
V pripravi so še:
Tajna sila
Tajne operacije
Ostale publikacije so razprodane, vključno s Korona diktaturo.
To velja tudi za tonske in DVD zapise.

  Demokratična ljudska zveza


  Fronta, enotno združenje vseh državljanov in njihovih političnih opcij


  AZL - Ateistično združenje Ljubljana


  Maršal tovariš Josip Broz Tito


  Lenin


  Maršal Stalin


  Karl Marx


  Edvard Kardelj
- Kardeljev Naprej! Ljubljana


  Togliatti


  Dr. Marek Lenardič
- generalni sekretar KP in Fronte


  AVNOJ


  Komunistična morala


  COBISS - bibliografija Slovenije
- glej Dr. Marek Lenardič)


  Izjave Triumf

  ZVEZDA ISSN 1581-6184

  SKS - slovenski komunistični sindikat

  SG - slovensko gibanje za človeške pravice

  ZČP - združenje za človekove pravice Ljubljana

  HRZČP

  FOTOGALERIJA


  Če želite priti na glavni portal, kliknite na zvezdo zgoraj levo >>>


Dr. Marek LENARDIČ
      


Zaradi še nedodeljene registracijske kode (dodeljen je bil samo strežnik Napredno), objavljamo prve informacije v okviru spletne strani www.LenardicMarekMauriziusKarl.eu na tem mestu, kasneje pa bodo te objave, kot tudi objave kratkih političnih informacij Zvezde tudi objavljene na zgoraj omenjeni spletni strani.


FRONTA m.p. Ljubljana
Med Karavankami v bližini Stola (Visoki Stol) in Julijskimi Alpami oz. Triglavom je bil rojen Marek Lenardič. V poročilu o njegovem rojstvu piše, da je bil Lenardič Mavricij Karl rojen na Stalingrajski cesti št. 62.
Na fotografiji mati Ljudmila Lenardič, rojena Pogačnik, ki drži v naročju Mareka Lenardiča.
Marek s svetlimi lasmi, steklenimi gumbki in pentljo v laseh.
Med odličnimi učenci, cicibani, pionirji in mladinci je bil vedno kot prav dober ali odličen tudi Marek Lenardič. Prvo stopnjo osnovne šole je z velikim uspehom dokončal na Koroški Beli, nadaljeval v osnovni šoli na Jesenicah, kjer je opravil osemletko in nadaljeval na prvi stopnji gimnazije. Gimnazijo oz. veliko maturo pa s sedemnajstimi leti zaključil na centralni Gimnaziji Kranj. Kasneje je v Ljubljani nadaljeval na Visoki šoli za politične vede, dalje na politologiji oz. političnih vedah Fakultete za politične vede, sociologijo in novinarstvo, FSPN, kasneje pa tudi na Univerzi v Zagrebu, univerzi v Nemčiji in dunajski šoli za diplomacijo in mednarodne odnose.
Poleg tega, da je bil aktiven kot predsednik pionirskih organizacij, pionirskih hišnih svetov, mladinskih gledališč, član Zveze kompozitorjev Jugoslavije, pa se je veliko ukvarjal tudi z umetnostjo in športom, kjer je bil tako lovec, judoist ter športnik v TVD Partizanu, kjer je bil učitelj telovadcev tudi njegov oče Lenardič Mavro, bil pa je tudi aktiven športnik tako v Alpah kot na področju jahalnega športa, smučanja, plavanja. Vseskozi je bil predsednik različnih organizacij pionirjev, izmenjav Bratstva in enotnosti mladine v okviru Zveze prijateljev mladine ter predsedujoči dijaških in študentskih organizacij, različnih društev, združenj ter kasneje komunistov, kjer je bil med drugim tudi sodelavec partijskega komiteja brigade in partijskega komiteja divizije Proletarskih enot.Mareka Lenardiča je od rojstva naprej vzgajala in vodila vzgojiteljica, pokroviteljica in zaščitnica Ljudmila Pogačnik.Na GorenjskemNa GorenjskemNa TriglavuNa razgledni ploščadi nad OZN (Organizacijo združenih narodov) na Dunaju.Predsednik pionirske, dijaške in kasneje v Ljubljani študentske organizacije ter ustanovitelj prvih društev (Združenje mladih kulturnih ustvarjalcev itd.)Po visoki šoli v Ljubljani je odšel na Dunaj, kjer je postal akademik Diplomatske akademije. Na fotografiji poslopje Diplomatske akademije (Terseianum), kjer je bival Dr. Lenardič na Dunaju.
Soba Dr. Lenardiča na Dunaju, drugo nadstropje, odprto okno.Soba Dr. Lenardiča.Iz prireditev na Diplomatski akademiji.

Generalni sekreter OZN in predsednik Republike Avstrije Dr. Kurt Waldheim predaja diplomo Dr. Mareku Lenardiču. Na svečanosti sta bila poleg mednarodnih diplomatov tudi starša Mauriziusa Karla Lenardiča.


Dr. Lenardič pred stavbo generalne skupščine OZN, glavni stan OZN, New YorkGeneralni sekretar Komunistične partije Slovenije Dr. Marek Lenardič prisostvuje svečani vojni demonstraciji.Vojna parada Rdeče armade, strateška orožja raketnih enot pred prihodom na Rdeči trg
(foto: generalni sekretar Dr. Marek Lenardič)Prezentiraj orožje. Svečan mimohod oficirjev Rdeče armade (foto: Dr. M. Lenardič)Generalni sekretar OZN in predsednik Republike Avstrije predaja diplomo Dr. Mareku Lenardiču.
Na svečanosti sta bila poleg mednarodnih diplomatov navzoča tudi starša Mauriziusa Karla Lenardiča.Dr. Marek Lenardič podpisuje sprejem drugega doktorata znanosti – ZagrebPoleg Maršala Tita in drugih je tudi avstrijski kancler Dr. Bruno Kreisky (Žid) v času svoje vlade, predvsem od 1977 – 1984, večkrat odločno podprl Dr. Lenardiča.Med naprednimi silami je vsekakor med prvimi podprla Komunistično partijo Slovenije etc. Komunistična partija Ruske federacije ter številne komunistične partije sveta, kot na primer Komunistična partija ZDA, ki piše: Dr. Mareku Lenardiču, KPS: Izražamo našo solidarnost z vami in vašim bojem proti privatizaciji družbenega premoženja in rušenju državnih firm in tovarn, proti nezaposlenosti in podobnimi fašističnimi razvojnimi dejavnostmi.Kanadski napredni tisk je po napadu na napredne sile na Jesenicah, objavil članek Bestialen napad nacionalistov v policijski državi Sloveniji, kjer med drugim piše, da je bil to nasilen napad, storjen brez sodnega ali administrativnega akta ali odločitve in je paravojaška grupa in policija s tem ignorirala človekove pravice in prisiljevala ljudi, da zapustijo mesta, kjer so rojeni. Za tem napadom naj bi bil avstro-nemški finančni imperializem. Na koncu članka pa tudi opozarja na delo imperialistov v zvezi s tim. minute minority za nemško kulturo in jezik, ki naj bi ultimativno postavila slovenskega predsednika v položaj kot bivšega češkega predsednika pri svojih dejanjih pod Hitlerjem.V naslednjem članku opozarja kanadski napredni tisk na teror napad na KPS in druge politične organizacije.Jože KOŠIR – PLANTAN , heroj civilne družbe, je v svojih delih nastopal proti različnim oblikam nasilja, pa najsi je šlo za nasilje na internacionalnem področju nad Pablom Nerudo ali pa na domačem področju zaradi nasilja nad naravo in ljudmi v industrijskih koncentratih oz. habitatih. Tako kot Srečko Kosovel je tudi on prezgodaj izgubil dragoceno življenje.

Na Triglav


Marek Lenardič na Bledu
Marek Lenardič z glasbenim ansamblom v Hotelu Bellevue, Ljubljana. Skupaj z njim Irena Korošec, violinistka.


Marek Lenardič in Darja Torkar Lenardič na Bledu.


Marek Lenardič na Visoki šoli za politične vede Ljubljana


Marek Lenardič na Gorenjskem

Srečni dnevi v socializmu, Marek s sodelavko
Mladinski kvintet, kasneje Ansambel Mareka Lenardiča po nastopih v Ratečah, Podkorenu, Kranjski gori, na Dovjem, v Mojstrani, na Jesenicah itd., tudi v Kranju.
Marek Lenardič v razgovoru s komandantom oz. partizanskim generalom Ladom Ambrožičem – Novljanom. Poleg generala stoji Darja Lenardič.


Udeležba na mednarodnih konferencah o ekologiji in varstvu okolja, predsedujoči Marek Lenardič, dalje na svetovni konferenci o tehnologiji, humanekologiji in različnih znanstvenih srečanjih. Dr. Marek Lenardič in Darja Lenardič med odmorom.
   
spletna stran by PovejKdo