MARXLENINJOSIP BROZ TITOMAREK LENARDIČ
   Glas ljudstva, Volksstimme, Signal, Komunistični sindikat, Human Rights, Narodni dan    |    Signal, P.P. 109    |    4240 Radovljica    |    SMS TELEFON 068 182 916    |    centerdiplomat@siol.net    |     Demokratična ljudska zveza


  Fronta, enotno združenje vseh državljanov in njihovih političnih opcij


  AZL - Ateistično združenje Ljubljana


  Maršal tovariš Josip Broz Tito


  Sto državnikov


  Lenin


  Maršal Stalin


  Karl Marx


  Edvard Kardelj
- Kardeljev Naprej! Ljubljana


  Togliatti


  Dr. Marek Lenardič
- generalni sekretar KP in Fronte


  AVNOJ


  Komunistična morala


  COBISS - bibliografija Slovenije
- glej Dr. Marek Lenardič)


  Izjave Triumf

  ZVEZDA ISSN 1581-6184

  SKS - slovenski komunistični sindikat

  SG - slovensko gibanje za človeške pravice

  ZČP - združenje za človekove pravice Ljubljana

  HRZČP

  FOTOGALERIJATito s Togliattijem       Maršal tovariš Josip Broz Tito je skupaj s tovarišem Togliattijem zagotovil mir Jugoslaviji, Italiji in Sloveniji in uredil mejna vprašanja. S tragično smrtjo Togliattija je Italija izgubila enega največjih naprednih ljudi od praskupnosti do danes, zaradi česar ima še danes veliko škodo.

KPSNOVO

   
spletna stran by PovejKdo