MARXLENINJOSIP BROZ TITOMAREK LENARDIČ
   Glas ljudstva, Volksstimme, Signal, Libro, FRONTA    |    P.P. 109    |    4240 Radovljica    |    SMS TELEFON 068 628 830    |    diplomacy.secretariat@siol.net    |     Demokratična ljudska zveza


  Fronta, enotno združenje vseh državljanov in njihovih političnih opcij


  AZL - Ateistično združenje Ljubljana


  Maršal tovariš Josip Broz Tito


  Lenin


  Maršal Stalin


  Karl Marx


  Edvard Kardelj
- Kardeljev Naprej! Ljubljana


  Togliatti


  Dr. Marek Lenardič
- generalni sekretar KP in Fronte


  AVNOJ


  Komunistična morala


  COBISS - bibliografija Slovenije
- glej Dr. Marek Lenardič)


  Izjave Triumf

  ZVEZDA ISSN 1581-6184

  SKS - slovenski komunistični sindikat

  SG - slovensko gibanje za človeške pravice

  ZČP - združenje za človekove pravice Ljubljana

  HRZČP

  FOTOGALERIJA


TRIUMF NAD FAŠIZMOM
      


Protifašisti, to je ljudske mase, delavci, kmetje in izobraženci so pod vodstvom komunistične partije postavili pot, ki je vodila k zmagi nad fašizmom 9. maja 1945. Poleg religiozne morale: hrana in obleka kot pravica človeka, so dodali še izgradnjo tovarn in stanovanj za človeka. Značilnost te poti sta bili izgradnja socializma in industrializacija ter osvoboditev narodov, pa tudi človeka.

V boju proti fašističnemu barbarstvu je poudarjeno Leninovo načelo enakopravnosti narodov, enakost ljudi,svoboda ljudi, bratstvo ljudi, uničenje rasne nestrpnosti, nedotakljivost ozemelj narodov, osvoboditev zasužnjenih in vzpostavljanje njihovih suverenih osnovnih pravic, vzpostavljanje demokratičnih svoboščin, ki jih je fašistični ali Hitlerjev režim uničil.

Vojna je bila tako domovinska, osvobodilna in pravična. Cilji pa niso bili podjarmljanje tujih narodov ampak jasni in plemeniti, osvoboditev, uničenje fašističnih vojsk in kaznovati navdihovalce in uničevalce fašiste. Jugoslovanske, slovenske enote so razbremenile Moskvo in njeno fronto. Slovenske partizanske enote pa so razbremenile vrhovni štab narodno osvobodilne vojske v Jugoslaviji.

Že v Prvi svetovni vojni je general, ki je vodil slovanske čete, obkolil 200.000 Avstrijcev in jih za vse večne čase izločil iz boja. V Drugi svetovni vojni pa je Sovjetska zveza spregledala Hitlerjev načrt obkoljevanja Moskve in udarca na Kavkazu ter koncentracijo sil pri Kursku in dosegla že pri Stalingradu veličastno zmago, ko je Rdeča armada obkolila in zajela dve najboljši nemški armadi, četrto in šesto. Bliskovita vojna je bila končana.

S široko fronto, ki so jo podpirale artilerijske enote s tim. Stalinovimi orglami v velikih ofenzivnih operacijah, so armade Sovjetske zveze prestopile državno mejo na štiristo kilometrov dolgi črti in osvobodile vsa večja mesta, to pa so Beograd ter pred njim Bukarešta, Sofija, Budimpešta, Varšava, Praga, do Berlina.

Medtem so jugoslovanske enote, organizirane najprej v armadnih skupinah, kasneje pa v armadah, prispele od Beograda in sremske fronte do Celja in Maribora ter vzdolž jadranske obale do Gorice in Trsta, ki so ga slovenske enote iz smeri Bele krajine ter jugoslovanske enote ob obali osvobodile pred Angleži.

Sovjetska zveza in vrhovni komandant zavezniških sil v boju proti nacizmu maršal J.V. Stalin sta spoštovala suverenost narodov, potem ko so armadne enote po predhodnem zaprošenem dovoljenju NKOJ-a bratsko in nesebično operirale proti fašističnim grupacijam, kasneje pa se umaknile, ko je bila zagotovitev varnosti in miru ter zagotovitev dejanske neodvisnosti in svobode zaključena.

Britanski vojaki so osvobodili Italijo. Vojaki Velike Britanije in ZDA so odprli drugo fronto proti nemškemu tretjemu rajhu in osvobodili številna zahodna mesta, ameriške enote pa so zasedle južno Nemčijo oz. Bavarsko. Japonska je podpisala kapitulacijo potem ko so ameriške čete dosegle nekatere zmage in bombardirale z atomskim orožjem japonska mesta, sovjetska Rdeča armada pa je najprej zasedla Kurilske otoke.

Slava zmagovalcem!

Slava komunističnim partijam in Komunistični partiji Slovenije!


Takoj po osvoboditvi narodov izpod fašizma in nacizma je Sovjetska zveza podprla kitajske komunistične čete Mao Ce Tunga, ki so preprečile nova žarišča fašizma.

Med Drugo svetovno vojno so posebno vlogo odigrala tudi odporniška gibanja, med njimi francosko in južno-slovansko v vseh republikah, po Drugi svetovni vojni pa je generalni sekretar vseh komunističnih partij, slovenske, hrvaške, srbske in drugih, tovariš Maršal Josip Broz Tito pomagal osvoboditi številne države in ljudstva, začel pomembno obdobje za deeksploatacijo in dekolonizacijo sveta.

Tovariš generalni sekretar
Dr. Marek Lenardič
Politbiro
Komunistična partija Slovenije
   
spletna stran by PovejKdo